u nas:
• przepiszesz umowę z protokołu zdawczo - odbiorczego,
• zawrzesz nową umowę na prąd i gaz,
• przedłużysz umowę na gaz i prąd
u nas znajdziesz ubezpieczenia:
• nieruchomości,
• komunikacyjne OC/AC, Assistance, NNW,
• na życie, zdrowotne,
• oraz podróżne, transportowe, rolne i firmowe.
Polityka prywatności
Szanowni Państwo

W związku z rozpoczęciem obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (DZ.U.Z 2018 r. pozycja 1000). Informujemy , iż od 25 maja 2018 roku w Polsce będą stosowane nowe przepisy dotyczące ochrony danych RODO. 

Nowe przepisy zapewniają Pani/Panu większą ochronę i kontrolę Pani/Pana danych osobowych. Realizując wyrażone w RODO obowiązki, niniejszym przekazujemy informacje w zgodzie z Art. 13 ustawy RODO.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest POL DOM NIERUCHOMOŚCI Mysłowice z siedziba przy ul. F. Chopina 2d/52 – kontakt; e-mail: biuro.poldom@gmail.com albo adres korespondencyjny 41-400 Mysłowice.

Odbiorcami danych osobowych są pracownicy i współpracownicy Administratora oraz firmy którym Administrator te dane powierzył.

Zgodnie z RODO podajemy skąd mamy Pani/Pana dane osobowe. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane ze źródeł prywatnych, baz prowadzonych lub danych przekazanych przez inne podmioty lub osoby, a także z publicznych oraz ogólnodostępnych i publicznych źródeł informacji w tym  z Internetu.

Pani/Pana dane osobowe to dane osobowe, adres zamieszkania i numer telefonu , oraz adres mailowy, na który wysyłamy niniejszą informację.

Zgodnie z RODO informujemy o celach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz podstawie przetwarzania. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu zawarcia umów pośrednictwa w najmie, wynajmie, umów kupna -sprzedaży, pośrednictwa finansowego, pośrednictwa pomiędzy firmami współpracującymi tj. geodetami, rzeczoznawcami majątkowymi,kancelariami prawnymi i kancelariami notarialnymi, portalami ogłoszeniowymi, firmami świadczącymi na rzecz Administratora usługi informatyczne i księgowe oraz  uzyskania dokumentacji z instytucji Państwowych w tym Urzędów Miasta, Starostwa, Urzędu Skarbowego.

Ponadto podstawą przetwarzania Pani/Pana osobowych jest także prawnie uzasadniony interes Administratora w tym możliwość prowadzenia wobec Pani/Pana marketingu, informacji gospodarczych związanych z oferowaniem naszych produktów i usług, oparty na art. 6.ust1. lit.a,b,c,f RODO - przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

Informujemy, że realizujemy wszystkie Pani/Pana prawa gwarantowane przez RODO. Żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub do czasu ich usunięcia, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa wynikającymi z przepisów prawa.

Jeśli mają Państwo jakieś pytania dotyczące Pani/Pana danych osobowych lub nie wyrażają Państwo zgody na otrzymywanie informacji gospodarczych w ramach oferowanych produktów i usług ,prosimy o kontakt mailowy lub o przesłanie pisma na poniższe dane kontaktowe. 

Ta informacja realizuje obowiązek prawny i nie wymaga ona żadnego Państwa działania.

Z wyrazami szacunku,

Administrator

POL DOM NIERUCHOMOŚCI 

Agata Kędziora

ul. Chopina 2 d/52

41-400 Mysłowice


strony internetowe BRANDPOINT